"Rozmawiamy o wntrzach"

Tendencje projektowe w aranacji azienek hotelowych.
  

Jacek Niezgoda ARTDESIGN architektura wntrz  
 
Artyku ukaza si w WIAT HOTELI

WIAT HOTELI - Czy modne jest umieszczanie umywalek lub nawet wanien w pokojach hotelowych?

Jacek Niezgoda - Umieszczanie umywalek w pokojach hotelowych nie jest dobrym pomysem - zbyt wiee s skojarzenia z tanimi hotelami robotniczymi lub pensjonatami, w ktrych brak azienki w pokoju rekompensowano obecnoci umywalki. Umywalka umieszczona w pokoju hotelowym nie ma adnej funkcji, druga umywalka i tak musi si znale w toalecie czy azience. Umywalka w przestrzeni wntrza pokoju moe by zatem traktowana jako designerski element, moe przyjmowa zaskakujce ksztaty w ekstrawaganckich kolorach lub form dekoracyjnego emaliowanego zlewu we wntrzach stylizowanych. Moe rwnie by pozostaoci po innej funkcji wntrza, do ktrego historii odwoujemy si poprzez ten i inne elementy infrastruktury. Takie zabiegi to zabawa z przestrzeni wntrza - zaskakujc oryginalnymi, niespotykanymi rozwizaniami i zestawieniami uzyskujemy efekt zapamitania przestrzeni i miejsca.
     Z kolei lokalizacja wanien w pokojach nie jest pomysem nowym - architekci wntrz, poszukujc nowych rozwiza funkcjonalnych i estetycznych, otwierajc przestrze, wprowadzili azienki do sypialni. Takie pomysy sprawdz si w hotelach luksusowych, designerskich, ktre musz nieustannie zaskakiwa swoich wymagajcych klientw. W typowych hotelach redniej klasy jest to rozwizanie miae i budzce zainteresowanie goci. Dowiadczenie naszego biura w projektowaniu wntrz hoteli podpowiada jednak, e jak wszystkie nowatorskie rozwizania, take i to, bezpiecznie jest wprowadzi tylko do kilku pokoi lub apartamentw, w pozostaych zachowujc bezpieczne, standardowe rozwizania.
  
WIAT HOTELI  - Czy lepiej jest urzdzi azienk z przepychem, czy w stylu minimalistycznym?
  
Jacek Niezgoda - W projektowaniu wntrz nie istniej generalne reguy, do ktrych mona odwoywa si zawsze i w kadej przestrzeni. Oryginalne, ciekawe projekty powstaj jako efekt zabawy form, mieszania funkcji, amania konwenansw i przyjtych schematw. Zaskakujcym rozwizaniem bdzie barokowa azienka umiejscowiona przy minimalistycznym pokoju hotelowym, najbezpieczniej jednak traktowa pokj hotelowy - wraz z azienk - jako stylistyczn cao. W obecnym bogactwie trendw z atwoci mona znale nurty, odpowiadajce gustom rnych goci: styl antyczny, rustykalny, minimalistyczny, kolonialny, orientalny czy etniczny. Dla niezdecydowanych pozostaje eklektyzm, ktry zastosowany z umiarem i z wyczuciem moe przynie zaskakujce i niepowtarzalne efekty.
     Powierzchnia azienki hotelowej jest zazwyczaj niewielka, natok urzdze sanitarnych nagromadzonych z koniecznoci w takiej przestrzeni powoduje, e elementy dekoracyjne gin przytoczone i zasonite, dlatego idealny dla azienek hotelowych jest styl minimalistyczny – z mocnym, wyranym akcentem. W maych azienkach sprawdz si przyjazne materiay i zabiegi powikszajce optycznie przestrze: due lustra wypeniajce ca cian lub umieszczone na dwch cianach, polerowane i byszczce materiay oraz dekoracyjne owietlenie podkrelajce niuanse przestrzeni. W pokojach typu studio lub apartamentach go oczekuje wyszych standardw wyposaenia, luksusowych materiaw i przepychu, w hotelu designerskim azienka moe zaskakiwa ascetyczn form. Urzdzajc azienk hotelow zawsze naley zwrci uwag na trwao zastosowanych materiaw - obiekty hotelowe uytkowane s intensywnie i zazwyczaj z mniejsz delikatnoci, zatem materiay musz by odporne i zachowa idealny wygld przez dugi okres intensywnego uytkowania.
     Wiksza konkurencja, nasycenie rynku oraz rosnce oczekiwania goci powoduj, e hotele nie tylko poszerzaj ofert i podnosz standard usug, ale rwnie inwestuj w wystrj wntrz. Obecnie gocie oczekuj, e hotel nie tylko speni podstawowe wymagania dotyczce noclegu, ale zagwarantuje komfort, relaks i przyjemno pobytu. Wysmakowana, dobrze wyposaona azienka, gustowne elementy dekoracyjne podkrel presti, a azienka zrealizowana z przepychem podniesie standard pokoju i zapewni dobre wspomnienia o hotelu.
  
WIAT HOTELI  - Czy lepiej postawi na jeden kolor, czy na kontrasty w przestrzeni azienki hotelowej?
 

Jacek Niezgoda - Architektura wntrz nie zna kategorycznych odpowiedzi: wntrza monochromatyczne, jednolite w formie i kolorze daj wraenie adu i spokoju. Pozornie wszystko stapia si w nich w neutraln cao, jednak po chwili zauway mona subteln gr faktur oraz rnorodnych odcieni bieli , beu i ecru z domieszk zota, szaroci lub srebra. Z kolei wntrza w stylu pop, wykorzystujce odwane, geometryczne wzory lub jaskrawe, byszczce cie, zielenie czy fuksje daj nowoczesny, optymistyczny rezultat.
     Sztuka projektowania wntrz nie przynosi gotowej, jednoznacznej recepty na stworzenie doskonaego, podobajcego si wszystkim wntrza – zazwyczaj kontrast podkrela form, wydobywa bry poszczeglnych elementw wntrza. Zarwno w hotelach stylowych, jak i projektowanych z duchem wspczesnego designu kade dziaanie projektowe powinno by celowe - uwaam, e hotele to doskonaa przestrze na stosowanie ekstremalnych rozwiza i kontrastw, ktre w zamierzeniu maj wyrni hotel i nada mu oryginalny, niepowtarzalny charakter.
      Aranacja wntrz jest istotnym elementem definiujcym profil hotelu - warto zatem ju na pocztku inwestycji okreli grup docelow i dostosowa projekt wntrz do jej oczekiwa. Jeeli inwestor pozna preferencje goci, a w konsekwencji zaoferuje idealnie skomponowany obiekt i usugi, moe zwikszy przewag konkurencyjn i osign komercyjny sukces.
 
WIAT HOTELI  - Jakie zabiegu mona przeprowadzi by azienka bya bardziej designerska?

Jacek Niezgoda - Naley ledzi trendy i twrczo je interpretowa w azience hotelowej. Efekt mona uzyska poprzez zastosowanie intensywnych, przerysowanych form zabudowy suchotynkowej czy pytkowej, due przeskalowane formy lamp, przycigajce uwag kontrasty, odwane zestawienia materiaw – kontrast faktur gadkich j poyskliwych z szorstkim betonem lub drapanym drewnem, nowatorskie formy baterii i armatury azienkowej. Wszystkie te zabiegi powinny by stosowane w odpowiednich proporcjach. Dawkowane jak przyprawy tworz doskonae zestawienie z dominujcym akcentem formy czy koloru.
     Design w powszechnym odbiorze to modne dodatki, przedmioty codziennego uytku zaprojektowane przez gwiazdy znane masowemu odbiorcy, czego sztandarowym przykadem jest Philippe Starck. Tymczasem design obejmuje wiele aspektw naszego ycia, jak grafika, moda, meble, owietlenie, ktre wzajemnie si przenikajc tworz now jako. Zastosowanie oryginalnych pomysw i designerskich rozwiza, sprawi e hotel bdzie si wyrnia na tle przecitnych i szablonowych wntrz hoteli. Pomog w tym ekstrawaganckie umywalki, luksusowa armatura Jean-Marie Massauda, grzejniki Michaela Ciniera czy szklane przyciski do spuczek i przypominajce dziea sztuki pojemniki na przybory toaletowe. Oryginalne mog by rwnie materiay stosowane w azience - jeszcze niedawno pytki imitoway zwierzce wzory lub drewno, obecnie sztuczna skra, plastik i drewno miao wkraczaj do przestrzeni azienek. Ciekawym pomysem na niebanaln azienk jest rwnie nowoczesny, dwustronny kominek - w pokojach hotelowych jest to z reguy rozwizanie zbyt drogie, modny charakter mog nada wyraziste i niedrogie dodatki. Niezmiennie modnym trendem w wyposaeniu azienek jest geometryzacja i uproszczenie form, czenie drewna (odpornego na wilgo, o wysokiej zawartoci olejkw ywicznych) i stali oraz miae stosowanie szka i tworzyw sztucznych o rnym stopniu przezroczystoci. Inspirujce moe by odwane czenie modnych kolorw, wykorzystanie tkanin, ceramiki czy lamp z najnowszych kolekcji. Zawsze sprawdzi si twrcze czerpanie z propozycji uznanych designerw. Projektujc tak azienk naley wybiera rozwizania, ktre bd modne duej ni jeden sezon.
     Urzdzajc azienk naley pamita, e musi ona suy wszystkim gociom - rwnie tym starszym, mniej sprawnym - modny design to nie tylko niepowtarzalna, czasem ekstrawagancka forma, ale rwnie funkcjonalno i wygoda stosowania. Wyrafinowany design nie moe by usprawiedliwieniem dla niedostatecznej przydatnoci, niewygody i trudnoci w obsudze. Modne ostatnio pokoje hotelowe, ograniczone do jednej, otwartej przestrzeni z niewydzielon azienk zapewne spodobaj si modym , odwanym wyznawcom sztuki nowoczesnej, wrd osb starszych bd budziy skrpowanie – w naszej kulturze azienka jest miejscem intymnym i osobistym.
    
WIAT HOTELI  - Czy w modzie jest urzdzania azienek hotelowych jako mini spa (wyposaenie ich w wanny z hydromasaem i wielogowicowe prysznice)?
     

Jacek Niezgoda - Wszystkie rozwizania poprawiajce komfort goci, jako wypoczynku i standard hotelu s podane, jako projektant wntrz pamitam jednak zawsze o wymiarze ekonomicznym przedsiwzicia. Hotele w okrelonej perspektywie maj przynosi zysk wacicielowi, a takie rozwizania zazwyczaj s kosztowne w zakupie i w utrzymaniu. W hotelach cztero i piciogwiazdkowych takie udogodnienia s podane, w hotelach niszej kategorii bywaj zbdnym kaprysem. Mini spa w azience najczciej urzdzane s w apartamentach, ktre maj wysze ceny i wyszy standard oraz w hotelach pobytowych i apart hotelach, przeznaczonych na duszy wypoczynek.
     W hotelach pobytowych azienka przestaje by miejscem o funkcjach czysto higienicznych, ma zapewni - tak, jak hotel i caa dodatkowa infrastruktura - wypoczynek, relaks i doskonae przeycia. Coraz czciej s w nich stosowane wanny z hydromasaem, wielofunkcyjne natryski umoliwiajce kpiel parow lub relaksujcy masa. Funkcj hydromasau moe posiada rwnie panel prysznicowy zainstalowany w kabinie przybierajcej klasyczne, prostoktne lub pokrge ksztaty albo organiczne, spiralne ksztaty. Dodatkowymi elementami poprawiajcymi komfort kpieli s chromo - i koloroterapia, czyli terapia wiatem i kolorem - rda kolorowego wiata mog by zamontowane w wannie lub w kabinie podwietlajc wod, mog rwnie by ulokowane na cianach i sufitach obejmujc swoim zasigiem cae pomieszczenie. Dyskretne lampki emitujce wiato w kolorze pobudzajcej czerwieni, kojcego bkitu, wzmacniajcej intelekt ci czy relaksujcej zieleni stworz w azience magiczn aur i zwiksz relaks kpieli. Istotn rol w ksztatowaniu pozytywnego nastroju odgrywa aromaterapia pozwalajca osign okrelone efekty terapeutyczne dziki waciwociom naturalnych olejkw eterycznych umieszczonych np. w kominkach zapachowych. W azience rozumianej jako strefa relaksu i wyciszenia nie moe zabrakn rwnie nastrojowej muzyki.
     Urzdzenia przystosowane do standardowych azienek s przyjemnym urozmaiceniem, pozostaj jednak namiastk, ktra nie zapewni relaksu, jaki daj profesjonalne mini baseny z hydromasaem, sauny suche i mokre oraz kojcy, ciepy dotyk wykwalifikowanych masaystw.      

Jacek Niezgoda
ARTDESIGN architektura wntrz

tel. 012 633 05 97, 0507 065 433
e-mail: biuro@artdesign.pl