architekturawnetrz
architektwnetrz krakow
krakowarchitekturaarchitekturawnetrzprojektywnetrzarchitektwnetrz
mae mieszkanie architektura wntrz http://www.artdesign.pl projekt wntrz architekci architekt wntrz
     

  W miesiczniku "Mieszkanie i Dom" ukaza si wywiad z Jackiem Niezgoda
  ARTDESIGN  biuro projektowe.
   
 "Rozmawiamy o wntrzach" 
 Mae mieszkanie

Wywiad z Jackiem Niezgod  z ARTDESIGN architektura wntrz.

"Mieszkanie i Dom" - Przy rozplanowaniu maego mieszkania liczy si kady centymetr powierzchni. Jak zaplanowa ustawienie i wielko mebli tak aby nie zajmoway przestrzeni, a korzystanie z nich byo jednoczenie wygodne? Na co warto zwrci uwag przy ustawianiu mebli? Np. ile miejsca potrzebuje przy stole jedna osoba? Jak szerokie powinno by przejcie w korytarzu? Albo jak wskie moe by przejcie midzy kiem a cian, eby wygodnie mona byo si porusza?  

 
     Jacek Niezgoda - W maych mieszkaniach naley myle o maksymalnym wykorzystaniu przestrzeni. Dobrze, aby przestrze pozostaa czysta bez zbdnych elementw, dlatego dobrze wygospodarowa w ukadzie cian ukryt szaf, mini garderob, ktra pomieci wikszoci rzeczy. Meble powinny by funkcjonalne, zazwyczaj st do pracy jest rwnie stoem, przy ktrym spoywamy posiki, a sofa uywana w cigu dnia staje si sypialni w nocy. Mae mieszkanie naley zagospodarowa w taki sposb, aby zmiana funkcji poszczeglnych stref nie wizaa si z przemeblowaniem caej przestrzeni. Normy mwice o wielkoci przestrzeni dla osoby siedzcej w takich w przypadkach nie znajduj zastosowania, podobnie jest z szerokoci korytarza. W maym mieszkaniu funkcjonalno jest priorytetem w ksztatowaniu wntrza. Oglnie ujmujc naley si kierowa zasadami: stosowanie ukrytych zabudowanych szaf, unikanie ostrych wystajcych elementw, szukanie zamknitych szaf, skrytek, pek na drobne rzeczy, tak, aby przestrze pozostawaa czysta i klarowna bez zbyt wielu widocznych bibelotw.

"Mieszkanie i Dom" - Funkcjonalno w niewielkim mieszkaniu jest niezwykle wana. W jakiej kolejnoci naley ustawi sprzty kuchenne? Na co warto zwrci uwag przy zakupie mebli do kuchni?

     Jacek Niezgoda - W niewielkim mieszkaniu przewanie jest i niewielka kuchnia, co wymaga dyscypliny w rozplanowywaniu jej funkcji. Generalna, podstawowa zasada, ktra dotyczy zarwno maej jak i duej kuchni to kolejno ustawiania sprztw AGD - lodwka – zlewozmywak –kuchenka. Pomidzy nimi naley wygospodarowa choby niewielkie fragmenty blatu. Przydatnym zabiegiem w maych kuchniach jest zabudowywanie grnymi szafkami caej dostpnej przestrzeni do sufitu. Wysuwany okap szufladowy zabudowany w cigu szafek nie zabiera tyle miejsca, co tradycyjny, a w szafkach nad nim mona doskonale przechowywa drobne przedmioty kuchenne, przyprawy. Szafki kuchenne naley wyposay w szereg udogodnie technicznych, ktre umoliwiaj jak najlepsze ich wykorzystanie – wysuwne, obrotowe kosze, prowadnice do szuflad o penym wysuwie, podnoszone do gry fronty szafek wiszcych. Warto rwnie pomyle o uchwytach „wtopionych” we fronty szafek. Innym aspektem jest take forma i kolor mebli. Kiedy zabudowa kuchenna jest skromnych rozmiarw nie naley stosowa cikich zdobionych frontw. Jednorodny kolor, due gadkie paszczyzny sprawi, e kuchnia wyda si optycznie wiksza.

"Mieszkanie i Dom" - Jaki rodzaj mebli zapewni nam wygodne uytkowanie, ale zabierze mao przestrzeni? Czy warto inwestowa w meble wielofunkcyjne jak np. sofa i ko w jednym? Czy by moe sprawdzaj si one tylko na krtsz met? Jakiego rodzaju wielofunkcyjny sprzt domowy Pastwa zdaniem warto posiada?

     Jacek Niezgoda - W dzisiejszych czasach trudno mwi o meblach wielofunkcyjnych. W maym mieszkaniu rozkadana sofa suca jednoczenie do spania to konieczno i dziki temu mona wyeliminowa ko. Duy st midzy kuchni a salonem to miejsce gdzie mona zorganizowa obiad dla kilku osb i jednoczenie moe suy jako miejsce do pracy. Idealna sytuacja to taka gdzie sypialnia pozostaje oddzielnym pomieszczeniem, niestety w maych mieszkaniach zazwyczaj nie jest to moliwe. Przestrze dzienna wieczorem staje si sypialni. Nie jest to dobre rozwizanie, ko rozkadane zazwyczaj ma cisza form od mebla przeznaczonego tylko do siedzenia, co wizualnie w maym mieszkaniu ma due znaczenie. Ponadto brak lub niewielkie gabaryty pojemnika na pociel sprawiaj, e w przestrzeni wntrza pojawia si dodatkowy mebel do jej przechowywania.

"Mieszkanie i Dom" - Czsto si zdarza, e jedno pomieszczenie musi peni kilka funkcji - jest jednoczenie salonem, sypialni, pracowni, a czasami rwnie kuchni. Jak zrnicowa optycznie te czci pokoju, ewentualnie jak wydzieli miejsce na kad z tych funkcji tak, by unikn jednoczenie wraenia ciasnoty i nieadu?

     Jacek Niezgoda -  Zdecydowanie nadmiar szczegw i bibelotw mog sprawi wraenie nieadu i przesycenia wntrza. W maym mieszkaniu strefy kuchni, pracowni, wypoczynku niejako nakadaj si lub su wielu funkcjom zamiennie. Dlatego nie naley ich dzieli optycznie. Strefy powinny si przenika tworzc przestrze jednolit, spjn wizualnie. Dobrze sprawdzaj si blaty, stoy zlokalizowane na granicy kuchni i pomieszczenia dziennego, lekkie mobilne, aurowe parawany. Tak wic proste, czyste formy zapewniaj klarowno wntrza.

"Mieszkanie i Dom" - Powszechnie wiadomo, e jasne kolory powikszaj optycznie wntrze. Co zrobi, gdy kto jest mionikiem mocnych, odwanych barw? Jakie rozwizanie polecaj Pastwo tym, ktrzy nie wyobraaj sobie spokojnych kolorw na cianach swojego mieszkania? Czy istniej sposoby, dziki ktrym uycie ciemnych barw nie spowoduje optycznego zmniejszenia przestrzeni?

     Jacek Niezgoda - Rzeczywicie jasne pastelowa barwy nadaj wntrzom wraenie przestronnoci, ale rwnoczenie mog powodowa poczucie braku harmonii, pustk estetyczn, brak pomysu na wasne wntrze. Podstawowa zasad kompozycji kolorystycznej jest kierunek podziaw na cianach. Pionowe elementy, pasy sprawiaj wraenie podwyszenia wntrza, jednoczenie skracajc jego perspektyw, wraenie zmniejszenia. Poziome dugie podziay wizualnie wyduaj, sprawiaj wraenia powikszenia, wyduenia. Zastosowanie ciemnego koloru na krtszej cianie sprawi wraenie przyblienia tej ciany. Kolory we wntrzu powinny odzwierciedla osobowo i temperament mieszkaca. Jeli wic kto lubi zdecydowane kolory powinien je zastosowa, wane jednak, aby jednej wsplnej przestrzeni nie znalazo si ich za duo. Warto wybra spokojniejszy kolor bazowy, a do niego jeden mocny jako zdecydowany akcent. Niebagatelnym elementem pozwalajcym na uzyskanie w maym pomieszczeniu - gbokiej perspektywy i wraenia optycznego powikszenia wntrza jest lustro. Odbite, prostopade do niego elementy wntrz, zarwno czci podogi, jaki i sufitu, wzmagaj wraenie wielkoci przestrzeni.

"Mieszkanie i Dom" - Czy powinno si stosowa na wszystkich cianach ten sam odcie, czy moe bardziej wskazane dla mini-mieszkania s rnorodne barwy?

     Jacek Niezgoda - To jest bardzo indywidualna kwestia, jeeli kto dobrze czuje si w przestrzeni z mocnymi, intensywnymi kolorami to dlaczego ma z nich rezygnowa. Dla przykadu, mona pomalowa dwie ciany (ssiednie) w ciemnym kolorze, a dwie w jasnym. Bd te ciemny kolor z jednej ciany moe przechodzi w niewielkim fragmencie na cian ssiedni. Oczywicie w przypadku stosowania barw ciemnych, sufit takiego pomieszczenia powinien zosta jasny. Mocne intensywne kolory mona zastosowa rwnie jako to podkrelajce ukad mebli lub kompozycj szafek na cianie. Ciemnym kolorem moemy rwnie zaakcentowa cian, na ktrej bdzie stao ko. Ciemne intensywne kolory dobrze sprawdzaj si rwnie zastosowane we wnkach, dla uwidocznienia efektu, mog by dodatkowo owietlone halogenami. Kolor we wnce moe rwnie przechodzi we wnk wykonan na suficie podwieszanym, co daje bardzo ciekawy efekt.
      To rwnie zaley od potrzeb estetycznych uytkownika wntrza. W maych mieszkaniach jednolity kolor cian mona wzbogaci zestawiajc z nim mocne kontrasty mebli, dodatkw, tkanin (kolorowych, fakturowych, z wzorami). Na pewno jednolita barwa bardzo porzdkuje przestrze, czynic ja bardzo czyst wizualnie, harmonijn. By jednak unikn monotonii i nudy warto troch kolorami si pobawi. Najmniej ryzykowne, dla niepewnych swych umiejtnoci w tej dziedzinie, jest wanie stosowanie rnych odcieni tego samego koloru.

"Mieszkanie i Dom" -  Czy istniej wzory lub faktury ciany, dziki ktrym przestrze bdzie wyglda na wiksz?
 
     Jacek Niezgoda - To bardzo rozlegy temat. np. pasy pionowe lub wszelkiego rodzaju pionowe podziay skracaj optycznie przestrze, podune wizualnie powikszaj, lecz przy zych podziaach wizualnie obniaj. Oglna zasada dekorowania cian polega na odpowiednim skalowaniu wielkoci motywu do wielkoci paszczyzny. Due motywy kwiatowe lub geometryczne w maym mieszkaniu przytocz wizualnie pomieszczenie.

"Mieszkanie i Dom" - Jeeli ju mowa o cianach, jak podzieli przestrze mieszkania aby bya ergonomiczna? W ktrych miejscach mieszkania mona ze cian zrezygnowa?

     Jacek Niezgoda - Tak zwane open space czyli otwarte przestrzenie w mieszkaniu to trend obecny ju od bardzo dawna. W maych mieszkaniach pozbycie si zbdnych cian to jedyna metoda na uzyskanie atrakcyjnej przestrzeni. Wszystko zaley od naszego stylu ycia oraz iloci osb mieszkajcych „po jednym dachem”. Dla singla umiejscowienie wszystkich funkcji jak kuchnia, living i sypialnia w jednej otwartej przestrzeni jest na pewno niezym pomysem. Niektrzy nawet azienk wczaj do tej wsplnej przestrzeni, ale to na pewno rozwizanie dla odwanych. Kiedy jednak w maym mieszkaniu maj funkcjonowa 2 lub wicej osb oddzielna sypialnia staje si nieodzowna i zapewnia odpowiedni higien ycia. Jeli mamy do dyspozycji 40 metrowe mieszkanie poczenie salonu z kuchni to zabieg niemal konieczny.

"Mieszkanie i Dom" - Czy owietlenie ma duy wpyw na ksztatowanie przestrzeni? Jeeli tak, to w jaki sposb mona za jego pomoc sprawi, by pokj wydawa si wikszy?

     Jacek Niezgoda - Oczywicie, wiadoma lokalizacja punktw wietlnych wydobywa okrelone przedmioty i nadaje im szczeglny wyraz w przestrzeni mieszkania. Przy pomocy owietlenia moemy korygowa optycznie wntrze. wiato skierowane na sufit pozornie powiksza wntrze wywoujc wraenie wysokoci, skierowane na d daje efekt zaciemnienia i wraenie obnienia. Wspczesne wntrza wyposaone s w wiele rde wiata, ktre dostosowane s do wykonywanych okrelonych czynnoci. Zastosowanie rwnoczenie wielu punktw wietlnych zawsze sprawia wraenie przestronnoci. Operowanie wiatem jest sztuk, ktra buduje architektur wntrza. Wymaga smaku i wyczucia. Obok cech funkcjonalnych jest elementem dekoracji. Znacznie wzbogaca przestrze mieszkaln, kreujc nastrj i plastyczny wizerunek wntrza, bez ktrego coraz trudniej nam si obej.

"Mieszkanie i Dom" - Co ze wiatem dziennym? W maym mieszkaniu przewanie nie ma miejsca na due okna. Dodatkowo wieszajc w nich zasony tracimy po pierwsze wiato, po drugie przestrze. Jak sobie z tym poradzi? Jakich sposobw przy dekoracji okien uy, by daway jak najwicej dziennego wiata?

    Jacek Niezgoda - Cikie drapowane zasony nie nadaj si do maych mieszka. Aby zapewni sobie komfort uytkowania mieszkania dobrze zastosowa lekkie pprzeroczyste ekrany wykonane z organtyny lub innego materiau o podobnych waciwociach. Do cakowitego zasonicia okna stosujemy wtedy rolety lub aluzj. Dla osb, ktrym kontakt z przestrzenia zewntrzna jest niezbdny wizualnie dobrze poleci rolety rzymskie, ktrymi w atwy sposb mona oddzieli wieczorem, przestrze mieszkania od ulicy. Podcignite do gry na pprzeroczystych sznurkach, w cigu dnia pozostaj niewidocznemu elementem wntrza. Obecnie produkowane okna, parapety jak i ulokowany pod nimi grzejniki posiadaj czsto estetyczne formy, zastosowanie w oknie tylko aluzji drewnianych lub w kolorze ciemnego drewna to rozwizanie wizualnie odpowiednie, zapewniajce zasonicie okna bez przegadanych obszernych zason.
     

ARTDESIGN architektura wntrz
tel. 012 633 05 97, 0507 065 433
e-mail: biuro@artdesign.pl
  
projektywnetrz architekt
krakowwnetrzaprojekty


 

 

ARTDESIGN projektowanie, architektura i aranacja wntrz Krakw, Warszawa, Katowice - lsk. ARTDESIGN architekt wntrz to nowoczesna architektura wntrz prywatnych i wysmakowane aranacje wntrz komercyjnych. Projektanci wntrz ARTDESIGN proponuj projekty, aranacje wntrz mieszkania, apartamentu, loftu, domu i rezydencji. Projekty, architektura, aranacja wntrz uytecznoci publicznej - restauracji, baru, hotelu, spa, gabinet medyczny, kosmetyczny, biura, sklepu, salonu sprzeday. Zesp projektowy to dowiadczeni projektanci, dyplomowani architekci wntrz oraz wsppracujcy specjalici branowi. Proponujemy kompleksow usug projektow na najwyszym poziomie. Wiedza zespou projektantw wntrz i prawie pitnastoletnie dowiadczenie sprawiaj, e sprostamy najwybredniejszym oczekiwaniom i wykonamy dopracowany, oryginalny i niepowtarzalny projekt architektury wntrz w kadym stylu: nowoczesny, minimalistyczny, klasycznym, glamour i w wielu innych, zgodnie z oczekiwaniami Klienta. Przestrze wntrza jest dla nas wyzwaniem i inspiracj, co sprawia, e nasze projekty architektury wntrz bogate s w nowatorskie rozwizania, zaskakujce poczenia materiaw i autorskie koncepcje estetyczne. Realizacje projektw wntrz odznaczaj si wysok jakoci, ponadczasowoci i dbaoci o kady detal. Zapewniamy profesjonalne doradztwo i nadzr autorski jako gwarancj sprawnej i solidnej realizacji projektu architektury wntrz. Profesjonalizm architektw wntrz ARTDESIGN potwierdzony jest licznymi referencjami i wieloma publikacjami zrealizowanych projektw wntrz w opiniotwrczych magazynach branowych. Projektanci, architekci ARTDESIGN zapraszaj do wsppracy oraz do galerii realizacji i wizualizacji wntrz. ARTDESIGN architektura wntrz - wyobrania i profesjonalizm w projektowaniu.
   

 

copyright 2000-2010
artdesign architektura projekty wntrz
 
 
Powered by ARTplus