architekturawnetrz
architektwnetrz krakow
krakowarchitekturaarchitekturawnetrzprojektywnetrzarchitektwnetrz
architektura wntrz architekt kolor w architekturze wntrz artdesign biuro projektowe jacek niezgoda wnetrz projektowanie projekt aranzacja aranacja dekoracja interior projektant art design wnetrza wntrza

 
"Rozmawiamy o wntrzach"        
Kolor w architekturze wntrz.

Jacek Niezgoda
ARTDESIGN architektura wntrz
Artyku opublikowany w kwartalniku "Dom i Projekt".
 

      Kolory odbieramy subiektywnie, dlatego te powinnimy je dobiera zgodnie z naszymi upodobaniami, potrzebami i panujc mod. Nie naley jednak zapomina o psychologicznych i optycznych waciwociach barw. Majc na uwadze waciwoci jakie posiadaj kolory, zastosowanie okrelonego koloru w pomieszczeniu powinnimy uzalenia od przeznaczenia tego pomieszczenia, jego funkcji, wielkoci, a take panujcego w nim natenia wiata. Czasem kolor ma pobudza, czasem uspokaja, a czasem mobilizowa i sprzyja koncentracji. Moe rwnie pobudza apetyt. Przy pomocy koloru moemy modyfikowa optycznie wntrze, rozszerza je, zwa, podwysza lub obnia, a nawet wydziela strefy poszczeglnych czynnoci. Kolor ma materialny wpyw na nasz przestrze.
     Naley pamita, e barwy we wntrzu to nie tylko ciany ale rwnie podoga, meble i inne dodatki tj. zasony, tapicerka mebli, wykadziny czy dywany. Wszystkie te elementy powinny tworzy we wntrzu spjn kolorystycznie cao.

Barwy zgodne z temperamentem.
     Psychologiczne oddziaywanie koloru ma zwizek z tym wszystkim co nas otacza. Ma ono rwnie silny zwizek ze skojarzeniami, ktre utrwalamy od pierwszych chwil ycia. Kolor jest yciem, ekspresj, stymuluje nasz organizm. Ale zdarza si, i oddziauje na nas destruktywnie. Dlatego te wybierajc barwy powinnimy si zastanowi nad skojarzeniami i reakcjami, jakie wywouj w nas okrelone kolory. Generalnie barwy ciepe, takie jak ty, pomaraczowy, czerwony pobudzaj, a barwy zimne - fioletowy, niebieski, zielony - uspokajaj.
     Na odbir wntrza i jego estetyk maj rwnie wpyw uyte zestawienia kolorystyczne i kompozycje. Pionowe i poziome pasy, bordiury, figury geometryczne, czy te faktury potrafi diametralnie zmieni odbir kolorystyki wntrza. Umiejtna kompozycja kolorystyczna w znacznym stopniu decyduje o estetyce i harmonii wntrza. Wpywa tym samym na popraw naszego samopoczucia i zwiksza przyjemno z przebywania w danym pomieszczeniu.
    
Natura koloru.
     Kady kolor ma swoj natur, co wykorzystywane jest od medycyny po architektur. Dobierajc barwy naley si kierowa zasadami dotyczcymi czenia koloru ze wiatem. wiato ma bowiem decydujcy wpyw na odbir kolorw. Barwy jasne, pastelowe odbijaj wiato nadajc wntrzu wraenie wielkoci i przestronnoci. Dlatego te dobrze jest stosowa je we wntrzach mniejszych. Jeeli jednak zdecydujemy si na zastosowanie barw ciemnych, to pomoe nam to uzyska w takim wntrzu wraenie intymnoci. Ciemne, nasycone kolory pochaniaj wicej wiata i przy gorszych warunkach owietleniowych wydaj si ciemniejsze. Dlatego te dobrze prezentuj si w jasnych, nasonecznionych wntrzach, gdzie naturalne wiato wydobywa ich natur. 
     Powinnimy przy tym wszystkim pamita, e kolory musz si prezentowa rwnie efektownie przy wietle naturalnym, jak i sztucznym. Dodatkowym czynnikiem na ktry powinnimy zwrci uwag przy dobieraniu nasycenia stosowanych kolorw i kompozycji kolorystycznych jest usytuowanie wntrza wzgldem soca. W pokojach zwrconych na wschd i poudnie, kolory powinny by bardziej intensywne, aby nie wyglday na bardziej rozbielone od tych stosowanych w pokojach pnocno-zachodnich. Pokoje wychodzce na pnoc, gdzie wiato jest mniej intensywne powinny by pomalowane w kolorach jasnych, pochodnych tego, rozwietlajcych wntrze. Od strony poudniowej, gdzie wiato jest obecne przez cay dzie swobodnie moemy zastosowa ciemniejsze, nasycone barwy. Warto jeszcze zwrci uwag na to, i inaczej zachowuj si kolory we wntrzach znajdujcych si na wysokich kondygnacjach. Tam przestrze przed oknami jest widoczna a po horyzont i niebieska powiata nieba bardzo mocno wpywa na odbir kolorw w cigu dnia.
     Na odbir koloru ma rwnie wpyw rodzaj powierzchni, na ktrej zosta on zastosowany. Na powierzchniach gadkich kolor bdzie sprawia wraenie janiejszego, a na chropowatych, fakturowych – ciemniejszego i mniej intensywnego. Z kolei kolor pooony na powierzchni matowej wyda si cieplejszy, a na polerowanej – zimny, odbijajcy inne kolory.
  
Plastyczny obraz przestrzeni - decyzja o kolorze.
    
Uniwersalnym tem dla innych kolorw jest neutralna biel. Rozszczepiona w pryzmacie daje nam pen gam kolorystyczn, a zastosowana na cianach pozwala w bezpieczny sposb zestawia rne przedmioty zarwno w wymiarze kolorystycznym, jak i stylistycznym. Pomieszczenia pomalowane na biao wydaj si optycznie wiksze. Biel budzi skojarzenia z porzdkiem i rwnowag. Jednake zastosowanie bieli w caym wntrzu, na zbyt duych powierzchniach stwarza wraenie zimna, chodu i braku przytulnoci. Biay kolor cian kontrastuje wtedy z meblami i podog, wyostrza nasze postrzeganie ksztatu i jakoci elementw we wntrzu. Biel na duych powierzchniach jest sterylna i chodna. Wci jednak w takiej wanie postaci stosujemy j w naszych pomieszczeniach.
     Dobrze jest natomiast wykorzystywa biel jako dodatek, kontrast wydobywajcy rzeczywisty kolor. Biel jest bowiem idealnym partnerem dla pozostaych kolorw. Dobre wizualnie efekty daj biae pasy – pionowe i poziome, rozdzielajce rne kolory lub zbyt zlewajce si odcienie. Biel sprawia, i rne odcienie kolorw idealnie ze sob wspgraj. Ciekaw kompozycj i wraenie spjnoci tworzy we wntrzu powizanie biaych paszczyzn z ukadem sufitw podwieszanych lub ukadem podg. Biel moe by rwnie dobrym tem dla szczeglnego przedmiotu we wntrzu – obrazu wiszcego na cianie, rzeby, ciekawego kinkietu lub po prostu tem dla zieleni (biel jest najlepszym tem dla zieleni). 
     atwo podejmujemy decyzj o zakupie kolorowych, czsto nie pasujcych do siebie dodatkw, natomiast decyzja o wyborze koloru cian przychodzi nam z wielk trudnoci. Obawiamy si, e ten wybr zupenie nie speni naszych oczekiwa. Warto jednak sprbowa, majc na uwadze to, i kolor dekoruje i jego brak we wntrzu zubaa je, wysuwajc na plan pierwszy kolor podogi i mebli. 
    
Kolor zgodnie z zasadami.
     Czowiek otacza si tymi kolorami, wrd ktrych dobrze si czuje. Zazwyczaj wybr dokonywany jest niewiadomie. Projektujc wntrze mieszkania, czy te domu pragniemy, aby wszystkie znajdujce si w nim przedmioty pasoway do siebie i tworzyy harmonijn cao. 
     Istniej zasady doboru kolorw pozwalajce na odnalezienie pomidzy kolorami harmonii, czyli odnalezienie w zestawianych kolorach cech wsplnych. Mona osign dobry efekt kierujc si gustem i intuicj, mona te posuy si gotowym prbnikiem kolorw gdzie odpowiednio skonstruowane zestawienia pomog nam osign ten cel. 
     Wyrniamy harmoni zgodn z odcieniami, polegajc na rozjanianiu lub przyciemnianiu tego samego podstawowego koloru. Odcienie naoone na cian bd si wzajemnie dopeniay. Harmoni w przypadku rnych kolorw uzyskujemy poprzez zestawienia kolorw o podobnym nasyceniu (nateniu). 
     Harmonijne zestawienia kolorw to nie tylko zestawienia jasnych i pastelowych barw. Harmonia to porzdek w kolorach, pogodzenie kontrastw, rwnowaga kolorw ciemnych i jasnych. Niezbyt dobre efekty daje pomalowanie kadej ciany w innym kolorze, natomiast pomalowanie wnki lub wydzielonej czci pokoju ciemniejszym odcieniem podstawowego koloru na pewno uatrakcyjni wntrze.
   
Kolor i wntrze.
     We wntrzach otwartych – obecnie najmodniejszych – kolorami moemy wydzieli strefy wykonywania rnych codziennych czynnoci, a tym samym urozmaici wntrze. Umiejtne zastosowanie koloru moe zbudowa ca architektur wntrza. Nowoczesno kolorystyczna – tak dzi poszukiwana – to przede wszystkim umiejtne zestawienie dwch, trzech barw we wntrzu.
     Zgodnie z regu stosowania kolorw we wntrzach – w holach i przedpokojach powinnimy stosowa ciepe i wyraziste barwy. W salonach dobrze sprawdzaj si stonowane brzy, bee, lekkie cie. Mona rwnie wprowadzi jeden bardziej intensywny kolor. W kuchni stosujemy czerwie lub , zdecydowanie unikajc kolorw z gamy niebieskich. Za to sypialnia pomalowana w tym kolorze bdzie na pewno dobrym rozwizaniem, gdy kolor ten uspokaja i odpra. Z racji jednak tego, i kolory z gamy niebieskich s barwami zimnymi i nadaj wntrzom poczucie chodu, dobrze jest wykorzysta zestawienie z drewnem lub ratanem. W sypialni moemy stosowa zarwno barwy ciepe, jak i zimne. W jadalni – podobnie jak w kuchni – niewskazane jest stosowanie kolorw zielonych i niebieskich. Najlepsze efekty uzyskamy dziki pooeniu na cian lekkiej ci, pomaraczy lub pobudzajcej apetyt czerwieni. 
     Miejscem, w ktrym spdzamy stosunkowo niewiele czasu jest azienka. W tym pomieszczeniu moemy pozwoli sobie na due kontrasty, ktre przy duszym przebywaniu mogyby powodowa zmczenie, np. ukady szachownicowe. Ukady takie s ciekawym rozwizaniem z tego wzgldu, i wprowadzaj we wntrzu pewien rytm i dynamik. W zasadzie w azience moemy wykorzysta wszelkie rozwizania kolorystyczne, harmonijne i kontrastowe, jakie tylko podpowie nam wyobrania. Dobrze sprawdzaj si kolory z gamy niebieskich i zielonych. 
     W pokojach dziecicych naley stosowa kolory. ciany nie powinny w nich pozostawa biae, gdy – jak dowiedli naukowcy – kolor aktywizuje umys i pobudza wyobrani. Rodzice natomiast czsto decyduj si na kolor biay w tym wntrzu kierujc si obaw przed szybkim zniszczeniem powoki ciany. Pokj dziecka powinien by dopasowany do jego charakteru oraz wraliwoci emocjonalnej. Psychologowie dowodz, i najlepszymi kolorami w dziecicych pomieszczeniach s: pomaraczowy – dla dziecka spokojnego oraz zielony – dla dziecka z duym temperamentem. Oczywicie moemy tworzy zestawienia kolorystyczne wykorzystujce rne kompozycje, skadajce si z dwch, trzech odcieni.
     Pomieszczenia przeznaczone na domowe salki treningowe i siownie dobrze jest pomalowa na kolory pobudzajce do aktywnoci fizycznej, czyli czerwie, pomaracz oraz o duej intensywnoci. 
       
Wykorzystanie waciwoci koloru.

     Aby wiadomie operowa kolorem naley pozna jego waciwoci. Dziki oddziaywaniu kolorw moemy wizualnie korygowa proporcje pomieszcze. I tak np. dugie wntrze skrcimy optycznie malujc krtsz cian w kolorze ciemnym. Zbyt wysokie wntrze obniymy optycznie malujc sufit kolorem ywym, ciemnym. Wraenie podwyszenia wntrza uzyskamy z kolei, jeeli kolor biay bdzie przechodzi z sufitu na ciany okoo 15 cm. Wnk dobrze jest wypeni ciemniejszym kolorem, pochodzcym z tej samej palety co kolor ssiadujcy. Trzeba te pamita, i kolor zmienia si w zalenoci od ta i ssiedztwa. Due otwory w cianach bd wic rozpraszay energi koloru. 
     Kolory zimne, takie jak bkit i ziele nadaj wntrzom wraenie przestronnoci, podczas gdy kolory ciepe tj. , pomaracz i czerwie – zmniejszaj optycznie, „przybliaj” ciany do nas. Jest to tzw. optyczne korygowanie przestrzeni. W pokojach bardzo nasonecznionych, przewietlonych, wntrze uprzytulni kolor beowy, brzowy, lub zielony. Warto nadmieni, i barwy czyste, nasycone s mczce dla oczu, a barwy jasne daj wraenie wypoczynku. Generalnie powinnimy si kierowa zasad, e im barwa jest ciemniejsza tym mniej powinno by jej we wntrzu.
     Niedoskonaoci cian atwiej ukry pod kolorami lekkimi, o niewielkim nasyceniu. Jeli chodzi o pomieszczenia pomalowane w mocnych barwach, to trzeba pamita, i nie „toleruj” one baaganu. Naley w nich zachowa niemale idealny porzdek, gdy inaczej przebywanie w nich moe sta si bardzo mczce. Bezpiecznymi kolorami do wntrz s bee oraz odcienie koloru morelowego.
     Stonowane, jednolite kolorystycznie wntrze moemy oywi poprzez zastosowanie kontrastowych dodatkw. Czsto wystarczy jeden mocny akcent kolorystyczny czystego koloru, aby oywi wntrze i nada mu pewien charakterystyczny rys. Jednobarwno oywiona akcentami jest zawsze atrakcyjna. 
     Na pododze naley unika kontrastw w postaci duych, przenikajcych si plam. W duych pomieszczeniach lepiej wygldaj podogi ciemne, a w mniejszych jasne. Ciemne meble na jasnej pododze bd sprawiay wraenie wiszcych nad posadzk. Dobry efekt przyniesie natomiast poczenie ciemnej podogi z ciemnymi meblami i jasnymi cianami. Aby wntrze nie stracio swojej spjnoci, nie naley stosowa wicej ni dwch rodzajw (kolorw) drewna, a najlepiej ograniczy si do jednego.
    
Symbolika barw.
     Wybr kolorw duo mwi o naszych skonnociach i upodobaniach. Czsto s one ukryte i tylko poprzez niewiadome skojarzenia uzewntrzniaj si w doborze kolorw. 
     Czerwony – kolor ognia – dziaa pobudzajco, podniecajco, wzmaga aktywno fizyczn, inspiruje, wprowadza w dobry nastrj. Optycznie zmniejsza pomieszczenie, silnie oddziauje na przestrze. Dobrze sprawdza si w postaci plam kolorystycznych i mocnych akcentw we wntrzu. Idealny do zastosowania w przedpokojach oraz hollach. Nie powinien by natomiast stosowany w pomieszczeniach, w ktrych wymagana jest koncentracja. Wzmaga apetyt, dlatego te w krajach dalekiego wschodu, gdzie symbolika ma ogromne znaczenie, stosowany jest w restauracjach i jadalniach. Trzeba jednak pamita, i zbyt dugie przebywanie w pomieszczeniach pomalowanych na kolor czerwony wywouje agresj i zo. 
     Niebieski - przynosi uspokojenie i inspiruje. Jest jednak chodny i nieprzytulny. Od bkitu nieba, poprzez wszystkie odcienie morza, a do nasyconych szafirw, wpywa uspakajajco i nastraja do zadumy. Przy sabym wietle moe wywoywa nastrj wyobcowania i melancholii. Przebywanie w niebieskich pomieszczeniach spowalnia puls, obnia cinienie krwi, uspokaja. Jego zalet jest to, i optycznie powiksza przestrze. Niewskazany w jadalniach i kuchni – uznany za kolor hamujcy aknienie. W niebieskim rozpoznajemy przestrze nieba, psychologiczne zudzenie przestrzeni. Wraenie oddalania si cian, przedmiotw pomalowanych na niebiesko tak opisa w 1920 roku malarz Kandinsky: „ciany niebieskie staja si dla nas niezauwaalne, przeroczyste, wraenie gbi – powietrze i morze”. 
     Fioletowy – kolor ekskluzywny i dostojny – czy czerwie i bkit, korzystnie wpywa na ukad nerwowy, stymuluje. U osb szczeglnie wraliwych moe wywoywa stan przygnbienia i melancholii.
     Rowy – poczenie czerwieni i bieli. Wyraa stao, umiarkowanie, panowanie nad sob. Kolor rowy w symbolice wschodu jest kwiatem lotosu, na zachodzie Wenus - sprawdza si w sypialniach.
     ty – kolor nauki, intelektu i optymizmu. Dobry do kuchni i jadalni. Jego odmiany sprawdzaj si zwaszcza we wntrzach skierowanych na pnoc i wschd. Idealnie czy si z czerwonym i pomaraczowym. Barwa soca i piasku – przywouje dobre wspomnienia, optymizm i rado. Odsuwa zmczenie, delikatnie pobudza. Zbyt nasycony moe drani. 
     Brzowy i jego odcienie – podane w kadym wntrzu, jednak najmniej w sypialni. Pomimo, e bywa ciemny powoduje, i wntrze staje si bardziej przytulne. Jest dobrym tem dla kolorowych mebli, dywanw i tkanin. ciany w kolorze brzowym daj wyrafinowany efekt; mona urozmaici kompozycje bkitnym, pomaraczowym, czerwonym. Bee i brzy – naturalne kolory ziemi, suchych traw, kawy, dojrzaych zb, drewna – symbolizuj wiele znanych „od zawsze” rzeczy, daj poczucie solidnoci i ciepa. 
     Zielony – kolor spokoju, rwnowagi i skupienia. Odpra, uspokaja, relaksuje. Idealny do gabinetw i bibliotek (stymuluje pami), azienek, pomieszcze medycznych (agodzi objawy stresu), klatek schodowych i przedpokoi. Pord kolorw zielonych istnieje blisko tysic odcieni rozpoznawalnych przez ludzkie oko – od pistacji, poprzez nasycon ziele traw, barwy malachitu, oliwki, drzew iglastych. Ziele moe by zarwno ciepa, jak i zimna. 
     Pomaraczowy – czy zalety tego i czerwonego, wzmacnia psychik, delikatnie pobudza. Wedug tantrycznej tradycji indyjskiej wzmaga popd seksualny i zwiksza optymizm.
     Szary – wydobywa przedmioty o intensywnych barwach, jest dla nich doskonaym tem. Niezastpiona w zestawieniach z biaym. Doskonale wspgra z aluminium i stal. Kojarzona z nowoczesnoci, chodnym stylem minimalistycznych wntrz. Sprawdza si zwaszcza w azienkach, w ktrych zastosowano biae pytki; doskonale harmonizuje z chromem armatury azienkowej.
     Czarny – niewielkie paszczyzny czerni podkrelaj intensywno ssiadujcej barwy. Zestawienia dwukolorowe – czerni z biel oraz czerni z czerni na rnych rodzajach paszczyzn – pozwalaj uzyskiwa ciekawe efekty graficzne w postaci zebry, „dalmatyczyka”, krowich at. Czarno-biae rozwizania sprawdzaj si w azienkach oraz w pokojach uytkowych. Czer idealnie komponuje si z szaroci.
    
Kompozycje, zestawienia kolorystyczne.
     Obserwacja natury stanowi niewyczerpane rdo inspiracji w tworzeniu kompozycji kolorystycznych. Warto zadba, aby wystrj przestrzeni domowej charakteryzowa si rwnowag i harmoni, ktre spotykamy w przyrodzie. Zestawienia kolorw powinny by wic raczej monochromatyczne i harmonijne, chyba ze celowo i wiadomie potrafimy wykorzystywa zestawienia kontrastowe. W kadym przypadku potrzebna jest jednak spjna wizja projektowanego wntrza, ktra pozwoli nam okreli zalenoci wystpujce midzy poszczeglnymi jego elementami. 
     Kolor czerwony to sia i dynamizm. Stwarza poczucie niepokoju i „podnosi” temperatur wntrza. Dobrze zestawia si z biaym i szarym, ale rwnie z grafitowym i stalowym. Niebieski – daje wraenie sterylnoci, optycznie powiksza wntrze, sprawdza si zwaszcza w pomieszczeniach mocno nasonecznionych. Najlepszym ssiedztwem dla niebieskiego jest uniwersalny biay. atwo mona go rwnie zestawi z wieloma odcieniami zieleni. Ciekawie wyglda w poczeniu ze stal, grafitem i szaroci. Wspgra z brzami, oywiajc je i nadajc im nowy wyraz. Zielony – z nieograniczon liczb wariantw tonalnych – dobre kompozycje tworzy z brzem. Pomaraczowy le znosi poczenie z biel, tracc w jej ssiedztwie na swej intensywnoci. Podobnie dzieje si z tym, ktry w poczeniu z biaym widocznie sabnie. Obok rowego ty staje si gryzcy. Zestawienie ci i pomaraczy przywouje klimat lata i soca. Klimat rdziemnomorski uzyskamy poprzez poczenie kolorw z gamy pomaraczowych z niebieskim. Poczenie tego z niebieskim sprawi, i ten pierwszy bdzie si wydawa bledszy ni jest w rzeczywistoci. Moc koloru tego wydobdziemy zestawiajc go z fioletem. Fiolet z kolei tworzy dobre, ciekawe kompozycje z czerwieni. Szary przejmuje odcie od mocnych ssiadujcych barw, a w towarzystwie brzu przybiera nieciekaw taw powiat. Szary moemy zestawia z brzem poprzez kolor biay. 
     Zestawienia monochromatyczne, czyli zestawienia rnych tonw tego samego koloru s najbezpieczniejsze. Nawet przy zastosowaniu nasyconej barwy daj wraenie spokoju. Dobrze sprawdza si np. poczenie kilku odcieni brzw i drewna, lub kilku odcieni czerwieni z tem biaym lub ecree. Zestawienia harmonijne to zestawienia barw, ktre ssiaduj ze sob w kole barw, np. zielony i ty, niebieski i turkusowy. Aby byy harmonijne powinny by w tej samej tonacji. Zestawienia kontrastowe (szokujce) to poczenie kolorw znajdujcych si po przeciwnych stronach w kole barw, poczenie kolorw najmniej do siebie podobnych. Umiejtnie dobrane kontrasty mog by inspirujce, ale mog rwnie wywoywa poczucie zdenerwowania i zmczenia.
     Niepowtarzalny klimat nadaj naszym wntrzom nie tylko kolory. Istotne s rwnie materiay, ktre z nimi zestawiamy. Aby wntrze byo dopracowane pod kadym wzgldem warto wykorzystywa tzw. kompozycje materiaowo-kolorystyczne. Kompozycje nowoczesne (kompozycje typu POP) uzyskamy czc intensywny kolor z metalem, szkem, plexi lub plastikiem. Poczenie kolorw z rodziny ry i czerwieni z ciemnym drewnem egzotycznym da wyraz elegancji, wadzy i zamonoci. Wrd kompozycji monochromatycznych efektowne jest poczenie drewna z tektur, ptnem i wieloma odcieniami beu. We wntrzach w kolorze bkitu, lub brudnego bkitu doskonale sprawdzaj si elementy szare i fioletowe. Dobrze jest te poczy kilka odcieni bkitu z ciemnym drewnem egzotycznym z domieszk czerwieni. Niebieski dobrze zestawia si z barw cieplejsz - z rem indyjskim lub pomaraczem. Dobrze komponuje si on z jasnym drewnem podogi i mebli.

     Zagadnienie spjnoci kolorystycznej wntrza trudno jest wyrazi przepisem. Sprawy estetyki le zarwno w sferze kultury, jak i subiektywnej wraliwoci na pikno. Projektujc przestrze warto przede wszystkim zwraca uwag na spjno tonaln we wntrzu. Dobr zasad jest rwnie umiar w stosowaniu elementw dekoracyjnych. Jeeli natomiast zaley nam na uzyskaniu naprawd ciekawej, niepowtarzalnej i harmonijnej przestrzeni – dobr kolorw i ich powizanie z materiaami i owietleniem najlepiej powierzy dowiadczonemu architektowi wntrz. 
   

Jacek Niezgoda
ARTDESIGN architektura wntrz

tel. 012 633 05 97, 0507 065 433
e-mail: biuro@artdesign.pl
  
projektywnetrz architekt
krakowwnetrzaprojekty


 

 

ARTDESIGN projektowanie, architektura i aranacja wntrz Krakw, Warszawa, Katowice - lsk. ARTDESIGN architekt wntrz to nowoczesna architektura wntrz prywatnych i wysmakowane aranacje wntrz komercyjnych. Projektanci wntrz ARTDESIGN proponuj projekty, aranacje wntrz mieszkania, apartamentu, loftu, domu i rezydencji. Projekty, architektura, aranacja wntrz uytecznoci publicznej - restauracji, baru, hotelu, spa, gabinet medyczny, kosmetyczny, biura, sklepu, salonu sprzeday. Zesp projektowy to dowiadczeni projektanci, dyplomowani architekci wntrz oraz wsppracujcy specjalici branowi. Proponujemy kompleksow usug projektow na najwyszym poziomie. Wiedza zespou projektantw wntrz i prawie pitnastoletnie dowiadczenie sprawiaj, e sprostamy najwybredniejszym oczekiwaniom i wykonamy dopracowany, oryginalny i niepowtarzalny projekt architektury wntrz w kadym stylu: nowoczesny, minimalistyczny, klasycznym, glamour i w wielu innych, zgodnie z oczekiwaniami Klienta. Przestrze wntrza jest dla nas wyzwaniem i inspiracj, co sprawia, e nasze projekty architektury wntrz bogate s w nowatorskie rozwizania, zaskakujce poczenia materiaw i autorskie koncepcje estetyczne. Realizacje projektw wntrz odznaczaj si wysok jakoci, ponadczasowoci i dbaoci o kady detal. Zapewniamy profesjonalne doradztwo i nadzr autorski jako gwarancj sprawnej i solidnej realizacji projektu architektury wntrz. Profesjonalizm architektw wntrz ARTDESIGN potwierdzony jest licznymi referencjami i wieloma publikacjami zrealizowanych projektw wntrz w opiniotwrczych magazynach branowych. Projektanci, architekci ARTDESIGN zapraszaj do wsppracy oraz do galerii realizacji i wizualizacji wntrz. ARTDESIGN architektura wntrz - wyobrania i profesjonalizm w projektowaniu.
   

 

copyright 2000-2010
artdesign architektura projekty wntrz
 
 
Powered by ARTplus